2009 m. balandžio 21 d., antradienis

Pavasario taurė 2009, Aukštadvaris

Rašau apie Pavasario taurės 2-os dienos trasą ir orientavimosi įspūdžius. V21B (V16) - 3.6km, 12KP. Orientavausi be kompaso.

20 minučių prieš startą pradėjau persirenginėti, tad apšilimui daug laiko neliko, o jo ir neplanavau daryti didesnio negu pora šimtų metrų lėto bėgimo ir mankštos pratimai <..>

Startas, paėmiau žemėlapį ir bėgu. Atkarpoje AB pamačiau kompaktišką traselę ir patogiai susilanksčiau žemėlapį, pamačiau 'aitvarus'. BC peržiūrėjau kelią į 1 KP, jis - vienavariantis ir nesudėtingas, tereikėjo bėgant išilgai slėniui atsimušti į keliuką, vedantį į Š, ir juo bėgti iki KP. CD atkarpą paskyriau tokiem veiksmam: 2 KP kelio variantų ieškojimas ir pasirinkimas, 'aitvaro' narpliojimas (surinkimo eiliškumo nustatymas). Į 2 KP nusprendžiau, kad bėgsiu pro kairę pusę. Po taško D tiesiog bėgau į punkto pusę kartais pasitikslindamas žemėlapyje buvimo vietą.

Iki taško E bėgau daug negalvodamas, tik pačiam taške pasitiklinau buvimo vietą, nes prieš tai nebuvau pastebėjęs proskynytės. EF lindau per tankesnį, bet pavasarišką mišką, buvo daugėliau sniego.
FG bėgau į kalną keliu, norėjau paskirti laiką žemėlapio skaitymui, tačiau tai trukdė bėgimui, nes kelias buvo apledėjęs, slidus, ir visad reikėdavo stebėti kur statyt kojas, kad neslystų atgalios. Taip iki taško G nužiūrėjau kelią, kuriuo norėsiu bėgti į 3 KP, t.y. pro dešinę. Nuo G iki 2 KP bėgau nesusikoncentravęs (mintys ar prisiminimai buvo ne apie trasą).
Į trečią KP bėgdamas HI atkarpą, pastebėjau, kad vietomis maža sniego (pietinis kalvos šlaitas), dėl to stengiausi laikyti daugmaž bėgimo krypties, bet bėgti atitirpusiu miško pagrindu. IJ atkarpoj pasinagrinėjau 3-4 KP prabėgimą ir pasirinkau bėgti pro dešinę (žalia spalva). J taške nusprendžiau, kad į 3 KP bėgsiu kalvagūbrio viršūne - taku, o ne vakariniu to kalvagūbrio šlaitu, kaip buvau sugalvojęs pirmai.
Išbėgau iš punkto sekančio punkto kryptimi ir ~200 metrų galvojau, kad bėgu žaliai pažymėtu maršrutu - pasirinktu keliu. Tačiau bėgau raudonu, ir supratau tai tik pribėgęs tašką K ir stabtelėjęs. Pradėjau kilti į 4 KP kalvagūbrį ir užkilęs nesupratau, kurioje jo vietoje esu, ar žemiau, ar aukščiau punkto. Atsidūsau, pasižiūrėjau žemėlapį, ir nusprendžiau, kad reik kilti aukštyn, kur ir suradau punktą.
Kildamas į kalna kalvagūbriu link 5 KP, nagrinėjau sekančių punktų paėmimo kelius. Pasiekęs lauką ir jį kirtęs, atsidūriau taške M, nors galvojau, kad esu kitoje sankryžoje (labiau į PR pusę). Bėgau nesusikaupęs ir nenorėdamas sustoti, tarsi bandydamas patikėti, kad bėgu teisingai. Nusukau N taško linkme, keliuku, ir jį pribėgau, tuo tarpu manydamas, kad pribėgau tašką N' (žalia spalva), nuo jo pasukau į kairę, mišku, 'punkto link'. Kodėl palaikiau vieną kelią kitu? Nes buvau palaikęs reljefo formą, kuri veda į 5 KP loma, o ne kalvagūbriu, o tuo tarpu šalia kito kelio buvo loma (ar neigiama relj. forma). Šią klaidą supratau sustojęs miške 'punkto link', ir tada iš to taško pasirinkau prabėgimą į 5 KP bei sėkmingai nubėgau.
Į 6 KP bėgdamas blogai nusistačiau kryptį (per mažai tam skyriau laiko), dėl to nubėgau į ŠR ir stabtelėjęs taške O, nusikreipiau punkto link.
Į 7 KP bėgau greitai nuokalne, stabtelėdamas prieš KP ir padarydamas nedidelį lankelį iš kairės (klaidelė).
Bėgdamas į 8 KP pribėgau šlaitą, ir pamaniau, kad esu kitoje šlaito vietoje, negu buvau. Nusprendžiau, kad reikia pabėgti dešiniau palei šlaitą ir pradėt leistis. Tačiau kiek pabėgęs dešiniau, nepamačiau šlaito posūkio ir tai sukėlė abejonę, kad esu kitur tame šlaite. Sustojau ir pasidairiau. Pamatęs toli dešnėje šviečiančią nuo sniego teigiamą reljefo formą, radau ją žemėlapyje ir įsitikinau, kad esu ne ten, kur norėjau būti (taškas P). Tada jau nubėgau punkto link ir suradau jį. Į 9 KP sugalvojau bėgti tiesiai, tačiau atsimušęs į labai užvirtučią vietovę (žaliai sukryžiuota), nusprendžiau pasirinkti kitą kelią. Buvo 2 variantai, bet pasirinkau praėjimą iš dešinės. Taip ir nubėgau. Į 10-ą punktą nusprendžiau bėgti tiesiai, arčiau upelio, kad neklimčiau į pelkę, tačiau kryptis buvo bloga ir pro pelkę teko bėgti, taip bėgdamas atkarpą RS, maniau, kad esu arčiau upelio, bet nebuvau. Savo koordinates supratau, atpažinęs laukymę šalia taško S. Toliau sėkmingai nubėgau į 10 KP, neskubėjau bėgt per pelkę, kad neišsipurvinčiau, ir dėl to nebūtų sunkiau bėgti.
Iki taško T pasirinkau bėgti į 11 KP takeliu, o ne tiesiai mišku, bet kirtau žalią mišką prie pat T.
Toliau bėgau greitai ir klaidų nedariau. Stengiausi laikyti teisingą kryptį, o paskutiniame punkte žinojau, kad matysiu markiruotę.

Miškas ir oras patiko, trasa buvo įdomi. Kaip pirmom varžybom metuose, ji buvo ne per trumpa (įskaitant, kai kur sniego dangą).

Pagrindinės klaidos į 5 ir 8 punktus. Naudojantis kompasu, manau, kad jų pavyktų išvengti, arba aptikti anksčiau ir pasitaisyti.

Žemėlapis, su žymėm:

Įžanga

Robertas - orientacininkas, mėgėjas.

Tai yra vieta internte, kur talpinsiu trasų prabėgimus, apžvalgas. Darysiu tai retai.

Blogas šiaip nėra geras, nei įdomus, dėl to labiau skirtas pačiam sau (žinokit, savotiškas džiaugsmas silpną atmintį turintiems :/ ), bet jei kas netyčia nesusiorientuos interneto platybėse ir nugrybaus į šias eilutes, už skaitymą stipriai nepyksiu, net jei prisipažinsit. 

Elitininkų (rimtų taprasme sportininkų) prabėgimų yra jų bloguose, lietuvių pavyzdžiai: www.rasaptasekaite.lt , vilius.aleliunas.lt , galima ieškoti ir attackpoint.org ar endomondo, ir pan.
_
Būti gali stiliaus rašymo klaidų ir grietojo rašymo kalidų.